Karate – dziedzictwo kulturowe Okinawy

Karate. Dziedzictwo kulturowe Okinawy. Od kilku już lat trwają starania o wpisanie Karate jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego Okinawy na listę …

Karate – dziedzictwo kulturowe Okinawy